0
روزانه ه هزار کاربر فعال
0
بیش از ۲ هزار فرصت شغلی
0
بیش از 12 هزار شغل جذاب و عالی

درباره خانه هنر ایرانیان

خانه هنر ایرانیان(موسسه آفرین گسترش هنر ایرانیان) به شمار ثبت:51151 افتخار دارد در راستای حمایت از هنرمندان و پیشکسوتان هنرمند و تحقق رسالت فرهنگی،اجتماعی،حمایتی از این قشر پرافتخار و ارتقای شان و منزلت هنرمندان در جامعه و انتقال دانش ،بینش و اعتلا و توسعه هنر برای نسل جوان و نواندیش کشور گام بردارد .

                 هنرمندان

هنرمندان هنر هفتگانه می توانند خانه هنر ایرانیان را به عنوان خانه دوم خود در نظر بگیرند و فعالیت های فرهنگی و هنری و اقتصادی و بشر دوستانه انجام دهند

        فعالیت های اقتصادی

هنرمندان عزیزمان می تواند تولیدات و آثار ارزشمند هنری خود را با کمک خانه هنر ایرانیان به سایر نقاط کشور و جهان معرفی نموده و در بستر کسب و کار هنری محصولات خود را به بازار داخلی و خارجی واردکنند

مشاغل رویایی شما، منتظر هستند

بیش از 10 هزار تعامل ، 2000 داستان موفقیت اکنون خود را بسازید.

توصیفات همراهان ما

بهترین نظرات

چگونه کار می کند؟

یافتن شغل برای هر کسی ، در هر  موقعیت مکانی